Oversvømmelser

Oversvømmelser er en af de mest almindelige og ødelæggende naturkatastrofer på verdensplan. Den har forårsaget betydelige økonomiske skader, tab af menneskeliv og ødelæggelse af infrastruktur. Ud over de åbenlyse fysiske skader, som oversvømmelser kan forårsage, kan de efterlade en lang række andre problemer. Disse omfatter vandforurening, jorderosion, øget risiko for sygdomsudbrud og forstyrrelser af økosystemer.

Oversvømmelser kan også forårsage jordskred og medføre enorme udgifter for myndighederne i form af oprydningsomkostninger og nødhjælpsindsatser.

Oversvømmelser kan have en betydelig langsigtet indvirkning på lokalsamfundene og påvirke de berørte personers levebrød samt deres sundhed, sikkerhed og velbefindende. Folk, der bor i områder, der er udsat for oversvømmelser ofte ikke har adgang til uddannelse, sundhedspleje og grundlæggende tjenester, hvilket yderligere forværrer virkningerne af oversvømmelser. Der er også risiko for øget fattigdom og fødevareusikkerhed i de berørte områder på grund af tabte afgrøder og husdyr samt skader på infrastrukturen.